Nyheder fra Hørning

13 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hørning og omegn

Job tilbydes:
Daglig leder til Danmarks Dejligste Naturinstitution, Dagtilbud Hørning
Den integrerede institution Elgårdsminde søger ny leder.Vores daglige leder i Elgårdsminde har overtaget ledelsen af en anden institution i dagtilbuddet. Du har derfor muligheden for at søge hendes spændende job.Som leder, får du en høj grad af frihed og ledelsesrum til, sammen med dine 25 medarbejdere, at arbejde med udviklingen af Elgårdsminde. Vi forventer, du fortsætter det spor, som allerede er lagt med fokus på natur og udeliv, men vi vil også gerne inspireres af dine gode ideer.Vi søger en leder, som kan balancere mellem det driftsmæssige og det personalemæssige – en som kan se værdien i at være tilstede og være nærværende - og som vil sætte pris på et udviklende samarbejde med andre ledere.Vi tilbyderEn veldrevet institution.En faglig stærk og engageret personalegruppe.En plads i et ledelsesteam bestående af de 7 daglige ledere og dagtilbudslederen, som alle er åbne for sparring og nye ideer, samt er klar til at understøtte dig.En engageret forældregruppe.Lyder det som noget for dig, eller en du kender?Så er du velkommen til at aftale en tid, hvor du kan danne dig et indtryk af institutionen samt møde børn og medarbejdere. Ring og aftal tid for et besøg ved Dagtilbudsleder Finn Kejfe Abrahamsen, telefon 24 99 88 98 eller på mail: finn.abrahamsen@skanderborg.dkDu kan finde mange flere oplysninger om jobbet, den profil, vi søger, samt om Elgårdsminde og Hørning Dagtilbud i den vedhæftede jobprofil.AnsøgningsfristTirsdag den 14. juni 2022.AnsættelsesprocesVi gennemfører første samtalerunde tirsdag den 21. juni 2022 og anden samtalerunde tirsdag den 28. juni 2022.Hvis du inviteres til anden samtalerunde, vil du få en personprofil gennem Skanderborg Kommunes HR-afdeling, som også deltager ved ansættelsessamtalerne.AnsættelsesdatoMandag den 1. august 2022.AnsættelsesvilkårStillingen, der er på 37 timer/uge, er på overenskomstmæssige vilkår og aflønnes i henhold til forhåndsaftalen for ledere i Skanderborg Kommune.
Skanderborg Kommune
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
Lærer til Jeksendalskolen
Grundet organisatoriske omstruktureringer samt barsel, søger vi flere lærere til bl.a. indskoling, mellemtrin og udskoling.Vi tilbyder et unikt specialskoletilbud i hjemlige omgivelser. Vi vægter faglighed, tydelig klasseledelse på Jeksendalskolen tværfagligt samarbejde højt, og arbejder ud fra at vores elever skal blive til noget og at de kan lære at lære.Som ny medarbejder får man timer sammen med et mentorteam, disse timer består af faglig sparring ift. skolens visioner og værdier. Derudover samarbejder skolen med Clavis Erhvervspsykologi P/S, de står for et selvdviklings projekt, der hedder ”Mit professionelle ståsted”.Krav til digDu skal have ét af følgende linjefag: dansk, engelsk eller matematik.Har du andre undervisningskompetencer som fx tysk, naturfag, idræt, kulturfag er det kun et plus.Jobbet er det rette for dig på Jeksendalskolen,Hvis du har mod på specialområdet, erfaring er ikke et must – alle kan lære.Hvis du griber om dit fag og er skarp til særlig klasseledelse og didaktik.Hvis du er i stand til at arbejde indenfor veldefinerede og meget fastlagte pædagogiske rammer.Hvis du er robust og vil udvikle din handicapforståelse samt bidrage til en skole, som er præget af ihærdighed, stædighed og kreativitet.Jeksendalskolen indgår som et væsentligt element i Skanderborg Kommunes forebyggende arbejde på Børn- og Ungeområdet. Vi har kontinuerligt gode resultater og er derfor en respekteret samarbejdspartner såvel indenfor som udenfor kommunen. Vi prioriterer undervisningen og elevernes faglighed meget højt med en samtidig opmærksomhed på den nødvendige socialpædagogiske indsats, herunder arbejdet med elevernes relationer til de børn og voksne, som omgiver dem.Jeksendalskolen er i konstant udvikling. Du skal derfor være fleksibel i forhold til den overordnede organisering men også være helt bevidst om, at det daglige arbejde med eleverne kræver forståelse og indsigt i arbejdet med low arousal, struktur, forudsigelighed og tydelige voksne i centrum, hvor almen dannelse er centralt for pædagogik, samvær og læring. Du vil i praksis indgå i et tæt samarbejde i et mindre team. Her er der tid og plads til refleksion og fælles planlægning understøttet af supervision og sparring med kolleger, ledelse samt eksterne rådgivere fra bl.a. PPR.Arbejdet kan til tider være meget krævende, og vi anser derfor en let, fordomsfri og humoristisk tone som vigtigt element i samarbejdskulturen.Løn- og ansættelsesvilkårDer er tale om faste stillinger til alle opslag, med løn efter aftale om læreransættelse i ungdomsskolen.I forbindelse med ansættelse indhenter Skanderborg Kommune børneattest.DeadlineAnsøgningen skal være skolen i hænde den 5. juni 2022. Vi indkalder til samtaler mandag den 13. junii 2022.Vi ser gerne at ansøgere kommer på besøg. Kontakt venligst skoleleder Vibeke Bødker på telefon 29 38 79 41.Fakta om JeksendalskolenVi er et skoletilbud til normaltbegavede elever, som oftest er diagnosticerede i aldersgruppen 6-15 år. De har sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. Skolen har en afdeling for de yngste elever i Veng og en afdeling for de ældste i Hørning.Jeksendalskolen er bl.a. karakteriseret ved, at børnene er på skolen hele dagen, og at undervisning og socialpædagogik vægtes højt. Eleverne har seks lektioner hver dag. Undervisningen og den pædagogiske guidning udgør et sammenhængende miljø, hvor hverdagen er overskuelig, forudsigelig og genkendelig. Vi bruger derfor mange skemaer, både til os og børnene.Skoletilbuddet strækker sig mandag - torsdag fra kl. 08.00 til 15.00, fredag til kl. 13.15. Eleverne kommer til skolen mellem 06.40 og 08.00.Personalet består af 18 lærere, en undervisningsassistent, en pædagogisk koordinator, en trivselsmedarbejder, teknisk-administrativt personale og en skoleleder. Vi har pt. 67 elever fordelt på 9 klasser som vi kalder grupper.
Skanderborg Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Job tilbydes:
Servicemedarbejder til Hørning Dagtilbud - 15 timer
Hørning Dagtilbud søger ny servicemedarbejder.En af vores 2 servicemedarbejdere har fået andet job og du har derfor muligheden for at søge det ledige job.Som servicemedarbejder skal du både arbejde sammen med lederne, medarbejderne og ikke mindst vores fuldtidsansatte servicemedarbejder.Har du hænderne skruet rigtigt på? For opgaverne kan spænde bredt; både med byggeri, smøre hængsler på døre, fejning af fliseområder, maling af legeredskaber mm.Samtidig søger vi også en servicemedarbejder, som kan lide at omgås børn og samtidig have fokus på serviceopgaven.Du skal kunne bevare overblikket, når der er travlt.Du skal være flexibel og omstillingsparat.Du skal have egen bil.Sidst men ikke mindst, så skal du kunne arbejde sammen såvel som selvstændigt.Vi tilbyderEn spændende arbejdsdag, hvor der er mulighed for en 3 eller 4 dages arbejdsuge.Gode kollegaer, som sætter pris på din funktion som servicemedarbejder.Et dagtilbud bestående af 5 institutioner som du skal være med til at servicere.Stillingen er med tiltrædelse 1. juli 2022 eller snarest derefterLyder det som noget for dig, eller en du kender?Så er du velkommen til at aftale en tid, hvor du kan komme forbi til en snak med vores servicemedarbejder. Ring og aftal tid med ham på telefon 24 76 78 11.AnsøgningsfristMandag den 13. juni 2022Samtaler afholdes torsdag den 16. juni 2022.Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Skanderborg Kommune
Indrykket 16. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk